آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

زمینه های تخصصی :

سلولی- مولکولی

نشانی آزمایشگاه :

خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهریار، دانشکده پرستاری و مامایی، معاونت پژوهشی، کدپستی:9417694780

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش

 • دستگاه تصفیه کننده هوا

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه یخ ساز

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • مخزن نیتروژن مایع

 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • یخچال فریزر

 • یخچال فریزر