مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (شهر ری)

سال تاسیس : ۱۳۶۴

سازمان مرتبط :

  • دانشگاه آزاد اسلامی

    • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (شهر ری)

زمینه های تخصصی :

.

نشانی آزمایشگاه :

تهران-بزرگراه خلیج فارس، نرسیده به پل یادگار امام (ره) دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهر ری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • طیف سنج جذب اتمی

    (AAS)
  • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

    (FTIR )