آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

سال تاسیس : ۱۳۹۱
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : افسانه ملاحسینی
 • رابط آزمایشگاه : معصومه رمضانی قرا
 • تلفن : ۰۲۱۷۷۲۴۰۵۷۲
 • نمابر : ۰۲۱-۷۷۴۹۱۲۰۴
 • iust.chemcentral.lab@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه علم و صنعت ایران

   • دانشکده شیمی

زمینه های تخصصی :

کروماتوگرافی اسپکنرومتری جرمی اسپکترومتری جذب اتمی و پلاسمای جفت شده القایی تخلخل سنجی الکتروشیمی خوردگی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پروب فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )