آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

سال تاسیس : ۱۳۹۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

زمینه های تخصصی :

آنالیز دستگاهی، سلولی و مولکولی پزشکی، ایمنی میکروب و ویروس شناسی، علوم صنایع غذایی، بیوشیمی و هماتولوژی

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی، نیشابور، میدان حافظ، خیابان امام خمینی 27، ساختمان غذا و دارو، آزمایشگاه جامع تحقیقات، کد پستی: 93149-25454.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • بلاک گرمایشی

 • حمام آب

 • حمام آب

 • خشک کن

 • خشک‌ کن پاششی

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول

  (EC/TDS)
 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه سنجش الکترولیت

 • دستگاه سنجش بافت

 • دستگاه سنجش خودکار بیوشیمی

 • دستگاه سنجش سرعت رسوب گلبول قرمز (سنجش سدیمان)

  (ESR)
 • دستگاه شمارنده سلولی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • فریزر

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هود لامینار

 • هود لامینار