آزمایشگاه زیست فناوری گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام

سال تاسیس : ۱۳۹۱

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام

نشانی آزمایشگاه :

استان ایلام، ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مرکز تحقیقات زیست فناوی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اسپکترو فلوریمتر

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )