مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سازمان مرتبط :

نشانی آزمایشگاه :

تهران – خیابان ولیعصر- تقاطع نیایش- مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش- دانشکده داروسازی شهید بهشتی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پلاریمتر 

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه پرس قرص 

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر میزان انحلال

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی

  (LC-MS)