آزمایشگاه نانوفناوری و مواد پیشرفته پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی اصفهان

   • پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته

زمینه های تخصصی :

سنتز نانومواد آنالیز نانومواد

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر

 • دستگاه آون

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی بدون سوزن

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا

 • دستگاه سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره تحت خلأ

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه همزن مکانیکی