مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

زمینه های تخصصی :

شیمی، مهندسی شیمی، عمران، مهندسی نفت، معماری، مکانیک، فیزیک، لیزر

نشانی آزمایشگاه :

فارس-شهرستان مرودشت، کیلومتر 3 بلوار مرودشت-تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نشانی دفتر :

فارس-شهرستان مرودشت، کیلومتر 3 بلوار مرودشت-تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آزمون بارگذاری صفحات

 • دستگاه آزمون سایش لس آنجلس

 • دستگاه آزمون نسبت باربری کالیفرنیا

  (CBR)
 • دستگاه آزمون واگرائی خاک به روش سوراخ زنی

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه استخراج با سیال فوق بحرانی

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر نفوذ پذیری

 • دستگاه اندازه گیری فشار بخار

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش

 • دستگاه اندازه گیر یون

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه برش دهنده مغزه

 • دستگاه برش مستقیم

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پمپ پریستالتیک

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تحکیم خاک

 • دستگاه تخلخل سنج

 • دستگاه تداخل سنج

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه تغلیظ کن

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه جعبه مضاعف ارزیابی موش صحرایی

 • دستگاه جک بتن شکن

 • دستگاه چکش اشمیت

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام گرانروی

 • دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

  (CVD)
 • دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

  (CVD)
 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه سنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی

 • دستگاه سنجشگر نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه لایه نشانی به روش پاشش

 • دستگاه لایه نشانی به روش پاشش

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه نشانی غوطه وری

 • دستگاه لیزر هلیوم-نئون

 • دستگاه مجموعه دین استارک

 • دستگاه مغزه گیر

 • دستگاه میز اپتیکی

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه نفوذسنج قیر

 • دستگاه نورسنج زیستی

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همگن ساز فراصوت