مجموعه آزمایشگاه ها پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران

سال تاسیس : ۱۳۷۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • انستیتو پاستور ایران

   • پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی

زمینه های تخصصی :

تحقیق و تولید نیمه صنعتی فرآورده‌های بیولوژیک ، نانوتکنولوژیک و نانوبیولوژیک

نشانی آزمایشگاه :

خ کارگر جنوبی- میدان پاستور- خ پاستور- انستیتو پاستور- بخش پایلوت نانوبیوتکنولوژی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور 

 • پروب فراصوت

 • پروب فراصوت

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار