آزمایشگاه نانو تکنولوژی اداره کل فنی و حرفه ای کرمانشاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان مرتبط :

 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  • سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

   • اداره کل فنی و حرفه ای کرمانشاه

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، سه راه حافظیه، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، مرکز تربیت مربی فناوری برتر (High Tech)

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه هات‌پلیت