مجموعه آزمایشگاه‌ها گروه شیمی دانشکده علوم

سال تاسیس : ۱۳۸۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه بیرجند

   • دانشکده علوم

    • گروه شیمی

زمینه های تخصصی :

کلیه امور تحقیقاتی از جمله امور وابسته به دپارتمان های مکانیک، شیمی، علوم دامی، بذر و کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه شیمی - صندوق پستی 615/97175

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رامان 

 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )