آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

   • مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون خلاء

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه همگن ساز

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج نوری

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی