آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

   • مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همگن ساز