آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری‌های زیست محیطی مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

   • مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی

زمینه های تخصصی :

محور1:کاربرد زیست فن آوری در رفع آلودگی های محیط زیست محور 2:کاربرد و بومی سازی فن آوری های نوین تصفیه در پایش محیط زیست محور3:پایش های تخصصی و بررسی آلایندهای نوپدید و پایدار در محیط زیست

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری

نشانی دفتر :

خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • حمام فراصوت

 • دستگاه پایشگر پیوسته رادون

 • دستگاه پمپ جریان بالا

 • دستگاه سنجش کیفیت هوا

 • دستگاه سنجش کیفیت هوا

 • دستگاه مانیفولد خلاء

 • دستگاه نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی