آزمایشگاه مرکزی زیست فناوری دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه اصفهان

   • دانشکده علوم و فناوری های نوین

زمینه های تخصصی :

زمینه های فعالیت: بیوتکنولوژی میکروبی، صنعتی، ریز زیست‌فناوری (نانو بیوتک)، کشت سلولی، زیست فناوری گیاه و غشا

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان –خیابان هزارجریب – دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم و فناوریهای زیستی- آزمایشگاه مرکزی زیست فناوری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • ترازوی حساس

 • حمام روغن

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آزمون انعقاد

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کشت بی هوازی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • راکتور زیستی

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود شیمیایی

 • هود لامینار