آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

   • مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

زمینه های تخصصی :

سلولی و مولکولی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اسمومتر

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام خشک

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه الکتروپوراتور

 • دستگاه اناق سرد

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه جذب کننده تحت خلاء

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سابنده کوچک

 • دستگاه شکل دهنده سوزن

 • دستگاه فیلتراسیون محیط کشت

 • دستگاه کرایو

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه یخ ساز

 • دوربین دیجیتال

  (CCD camera)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر

 • شیکر

 • شیکر

 • شیکر گردابی

 • شیکر گردابی

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • فریزر

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کشنده میکرو پیپت

 • مایکروویو

 • مخزن نیتروژن مایع

 • مخزن نیتروژن مایع

 • مخزن نیتروژن مایع

 • مخزن نیتروژن مایع

 • مخزن نیتروژن مایع

 • منبع تغذیه بدون وقفه

  (UPS)
 • منبع تغذیه ولتاژ بالا

  (HVPS)
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود شیمیایی

 • هود لامینار

 • یخچال

 • یخچال

 • یخچال