آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

   • مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

زمینه های تخصصی :

سلولی و مولکولی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اسمومتر

 • دستگاه الکتروپوراتور

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اناق سرد

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه جذب کننده تحت خلاء

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام خشک

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه دوربین دیجیتال

  (Digital CCD camera)
 • دستگاه سابنده کوچک

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه شکل دهنده سوزن

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه فریزر

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه فیلتراسیون محیط کشت

 • دستگاه کرایو

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه مایکروویو

 • دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه

  (UPS)
 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه هود شیمیایی

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخ ساز

 • مخزن نیتروژن مایع

 • مخزن نیتروژن مایع

 • مخزن نیتروژن مایع

 • مخزن نیتروژن مایع

 • مخزن نیتروژن مایع