آزمایشگاه تغذیه دام دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

سال تاسیس : ۱۳۷۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه بیرجند

   • دانشکده کشاورزی

زمینه های تخصصی :

کشاورزی-علوم دامی

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان جنوبی - بیرجند - کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان - پردیس امیرآباد - دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی - آزمایشگاه تغذیه دام

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب چکشی

 • آون

 • اتوکلاو

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه استخراج گر گاز

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری فیبر خام

 • دستگاه سنجش خودکار بیوشیمی

 • دستگاه سنجش شیر

 • دستگاه شبیه ساز هضم

 • دستگاه گرماسنج بمبی

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کننده آنکوم

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • شوف بالن

 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی