آزمایشگاه تغذیه دام دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

سال تاسیس : ۱۳۷۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه بیرجند

   • دانشکده کشاورزی

زمینه های تخصصی :

کشاورزی-علوم دامی

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان جنوبی - بیرجند - کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان - پردیس امیرآباد - دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی - آزمایشگاه تغذیه دام

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آسیاب چکشی

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه استخراج گر گاز

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری فیبر خام

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر خودکار

 • دستگاه سنجشگر شیر

 • دستگاه شبیه ساز هضم

 • دستگاه شوف بالن

 • دستگاه طیف سنج نوری مرئی-فرابنفش

 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه گرماسنج بمبی

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کننده آنکوم