آزمایشگاه تحقیقاتی اندازه‌گیری و مهندسی معکوس گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه بیرجند

   • دانشکده فنی و مهندسی

    • گروه مکانیک

زمینه های تخصصی :

اتوماسیون انعطاف پذیر در تولید و اندازه گیری، بینایی ماشین و کاربردهای آن در تولید، مهندسی معکوس و مدلسازی سه بعدی، شکل دهی فلزات

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - دانشکده مهندسی - گروه مکانیک - صندوق پستی 615/97175

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه روبشگر بدن انسان

 • دستگاه روبشگر سه بعدی