مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

   • پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان

نشانی آزمایشگاه :

مازندران، ساری، کیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون هیبریداسیون 

 • اتاقک رشد کربن دی اکسید دار

 • الکتروفورز دوبعدی

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • پایه عصاره گیری از خاک و گل اشباع

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه اسانس گیر

 • دستگاه الکتروپوراتور

 • دستگاه اندازه گیر شوری

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه پوست کن شالی برنج

 • دستگاه پوست کن شالی برنج

 • دستگاه پولیش برنج

 • دستگاه پولیش برنج

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تشعشع سنج فعال فتوسنتزی

  (PAR)
 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه روبشگر دو بعدی

 • دستگاه روتاتور

 • دستگاه سفیدی سنج

 • دستگاه سنجش هدایت روزنه ای برگ

 • دستگاه نورسنج زیستی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز بافت

 • رطوبت سنج غلات

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • سیستم مکان ‌یاب جهانی

  (GPS)
 • شمارشگر بذر

 • شوف بالن

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • فریزر دمای پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع سریع پروتئین

  (FPLC)
 • کوره جعبه‌ای

 • مخلوط کن حرارتی

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هود شیمیایی

 • هود لامینار