مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشگاه مواد و انرژی

سال تاسیس : ۱۳۶۵
  • وضعیت عضویت : توانمند
  • البرز کرج ,
  • مدیر آزمایشگاه : ایمان مباشرپور
  • رابط آزمایشگاه : سید احمد ظهیرمیردامادی
  • تلفن : ۰۲۶۳۶۲۸۰۰۵۶
  • نمابر : ۰۲۶۳۶۲۰۰۷۷۷
  • paziresh.merc.ac.ir
  • paziresh@merc.ac.ir

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

مواد، سرامیک، انرژی، نانومواد و مواد پیشرفته

نشانی آزمایشگاه :

کرج- جادة مشکین دشت، بلوار امام خمینی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کدپستی31787-316-

نشانی دفتر :

تهران-خیابان الوند، کوچه اهورامزدا-پلاک 15،کدپستی: 14155-4777

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه  ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه