مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشگاه مواد و انرژی

سال تاسیس : ۱۳۶۵

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

مواد، سرامیک، انرژی،نانومواد و مواد پیشرفته

نشانی آزمایشگاه :

کرج- جادة مشکین دشت، بلوار امام خمینی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کدپستی31787-316-

نشانی دفتر :

تهران-خیابان الوند، کوچه اهورامزدا-پلاک 15،کدپستی: 14155-4777

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون پیل سوختی

 • دستگاه آزمون مقاومت سایشی

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آسیاب مخلوط کن

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیر زاویه تماس استاتیک

 • دستگاه اندازه گیر زاویه تماس استاتیک

 • دستگاه اندازه گیر مقاومت سطحی چهار پراب

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی

 • دستگاه بیضی سنج

 • دستگاه پاشش حرارتی پلاسمایی

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پرس تک محوره

 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه پولیشر متالوگرافی

 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه تف جوشی

 • دستگاه چگالی سنج گاز

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه دیلاتومتر

  (DIL)
 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه سابنده

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • دستگاه سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر کربن/گوگرد 

 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه صیقل دهنده

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری دو پرتویی مرئی-فرابنفش

 • دستگاه طیف سنج نوری لومینسانس

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره لوله ای

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه مانت گرم

 • دستگاه مشعل دستی

 • دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود بیولوژیکی

 • دستگاه هود میکروبی