مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشگاه مواد و انرژی

سال تاسیس : ۱۳۶۵

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

مواد، سرامیک، انرژی،نانومواد و مواد پیشرفته

نشانی آزمایشگاه :

کرج- جادة مشکین دشت، بلوار امام خمینی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کدپستی31787-316-

نشانی دفتر :

تهران-خیابان الوند، کوچه اهورامزدا-پلاک 15،کدپستی: 14155-4777

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون سختی سنجی عمومی

 • آزمون مقاومت سایشی

 • آزمون میکروسختی

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آسیاب مخلوط کن

 • اندازه گیر زاویه تماس استاتیک

 • بیضی سنج

 • پاشش حرارتی پلاسمایی

 • پتانسیواستات وگالوانواستات 

 • پرس تک محوره

 • پلاروگرافی 

 • تعیین پتاسیل زتا

 • تف جوشی

 • چگالی سنج گاز

 • خشک کن انجمادی

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دیلاتومتر

  (DIL)
 • رئومتر

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • سنجشگر پیل سوختی

 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • طیف سنج نوری لومینسانس

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • کوره الکتریکی

 • کوره لوله ای

 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • مشعل دستی

 • میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )