مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشگاه مواد و انرژی

سال تاسیس : ۱۳۶۵
  • وضعیت عضویت : توانمند
  • البرز کرج ,
  • مدیر آزمایشگاه : محمد مهدی کلانتریان
  • رابط آزمایشگاه : احمد ظهیرمیردامادی
  • تلفن : ۰۲۶۳۶۲۸۰۰۵۶
  • نمابر : ۰۲۶۳۶۲۰۰۷۷۷
  • paziresh.merc.ac.ir
  • paziresh@merc.ac.ir

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

مواد، سرامیک، انرژی،نانومواد و مواد پیشرفته

نشانی آزمایشگاه :

کرج- جادة مشکین دشت، بلوار امام خمینی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کدپستی31787-316-

نشانی دفتر :

تهران-خیابان الوند، کوچه اهورامزدا-پلاک 15،کدپستی: 14155-4777

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

    اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه  ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • آزمون مقاومت سایشی

  • آسیاب گلوله ای سیاره ای

  • آسیاب گلوله ای سیاره ای

  • آسیاب مخلوط کن

  • اندازه گیر زاویه تماس استاتیک

  • بیضی سنج

  • پاشش حرارتی پلاسمایی

  • پتانسیواستات و گالوانواستات 

  • پرس تک محوره

  • پلاروگرافی 

  • تعیین پتاسیل زتا

  • تف جوشی

  • چگالی سنج گاز

  • خشک کن انجمادی

  • خوانش گر میکروپلیت

  • دیلاتومتر

    (DIL)
  • رئومتر

  • سانتریفیوژ

  • سانتریفیوژ

  • سختی سنج عمومی

  • سختی سنج میکرو

  • سنجشگر اندازه ذرات

    (PSA )
  • سنجشگر پیل سوختی

  • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

    (BET )
  • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

    (BET )
  • سنجشگر حرارتی هم زمان

    (STA)
  • طیف سنج پراش پرتو ایکس

    (XRD )
  • طیف سنج پراش پرتو ایکس

    (XRD )
  • طیف سنج پراش پرتو ایکس

    (XRD )
  • طیف سنج جذب اتمی

    (AAS)
  • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

    (XRF)
  • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

    (FTIR )
  • طیف سنج مرئی فرابنفش

    (UV-Vis)
  • طیف سنج مرئی فرابنفش

    (UV-Vis)
  • طیف سنج نوری لومینسانس

  • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

    (GC-MS )
  • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

    (HPLC )
  • کروماتوگراف یونی

    (IC )
  • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

  • کوره الکتریکی

  • کوره لوله ای

  • گرماسنج روبشی تفاضلی 

    (DSC )
  • مشعل دستی

  • میکروسکوپ الکترونی عبوری 

    (TEM )
  • میکروسکوپ تونل زنی روبشی

    (STM )
  • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

  • میکروسکوپ نیروی اتمی

    (AFM )