مجموعه آزمایشگاه‌ها پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت پژوهشگاه صنعت نفت

سال تاسیس : ۱۳۳۸
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : یوسفعلی قربانی
 • رابط آزمایشگاه : مهرداد شجاعی
 • تلفن : ۴۸۲۵۵۳۶۶-۰۲۱
 • نمابر : ۰۲۱۴۴۷۳۹۷۲۸
 • www.ripi.ir
 • info@ripi.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت نفت

  • پژوهشگاه صنعت نفت

   • پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت

زمینه های تخصصی :

فناوری های پالایش وفراورش نفت - فناوری های فراورش و انتقال گاز - فناوری های کاتالیست - فناوری های شیمیایی ، پلیمری و پتروشیمیایی - علوم و فناوری های نانو - توسعه فرایند و فناوری تجهیزات

نشانی آزمایشگاه :

تهران – ورودی غربی استادیوم آزادی – پژوهشگاه صنعت نفت -پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ایISO 45001
 • ISO 9001

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اکسترودر دو مارپیچ

 • پردازشگر فراصوت

 • پردازشگر فراصوت

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • تیتراتور پتانسیومتری

 • تیتراتور کارل فیشر

 • تیتراتور کارل فیشر

 • تیتراتور کارل فیشر

 • تیتراتور 

 • تیتراتور 

 • تیتراتور 

 • حمام گرانروی

 • حمام گرانروی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خوردگی نوار مس

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون مقاومت به ضربه

 • دستگاه آزمون مقاومت سایشی

 • دستگاه آزمون نقطه شکنندگی

 • دستگاه آماده سازی فروگرام

 • دستگاه آنالیز تخلخل و مساحت سطح شتاب داده شده

  (ASAP)
 • دستگاه آنالیز تخلخل و مساحت سطح شتاب داده شده

  (ASAP)
 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه احیاء و دفع دمایی برنامه‌ریزی شده

  (TPR-TPD)
 • دستگاه ارزیابی کیفیت گریس‌های مصرفی در یاتاقان

 • دستگاه اسپکترو فلوریمتر

 • دستگاه اندازه گیر تخلخل به روش تزریق جیوه

 • دستگاه اندازه گیرگرانروی بروکفیلد در دمای پایین

 • دستگاه اندازه گیر میکرو گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری افت وزنی گریس ها و روغن های روان کننده در اثر تبخیر

 • دستگاه اندازه گیری تفکیک پذیری آب از روغن

 • دستگاه اندازه گیری حلالیت گاز در مایع

 • دستگاه اندازه گیری خواص فشارپذیری مایعات روان‌کننده‌ به روش فالکس

 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه اندازه‌گیری دمای خمش گرمایی

  (HDT)
 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری فشار بخار

 • دستگاه اندازه گیری فشار بخار

 • دستگاه اندازه گیری کربن باقیمانده

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی استابینگر

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی بروکفیلد

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی در شدت برشی بالا دمای بالا

  (HTHS)
 • دستگاه اندازه گیری گرانروی سینماتیک روغن های روان کننده در دماهای بالای صفر

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی سینماتیک روغن های روان کننده در دماهای زیر صفر

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی مونی

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی

 • دستگاه اندازه‌گیری میزان آب و رسوبات موجود در روغن های روان کننده

 • دستگاه اندازه‌گیری میزان افت وزنی روغن های روان کننده در اثر تبخیر روغن

 • دستگاه اندازه ­گیری میزان جدا پذیری روغن از گریس

 • دستگاه اندازه گیری میزان خاصیت کف کنندگی در دمای بالا

 • دستگاه اندازه گیری میزان روغن واکس نفتی

 • دستگاه اندازه گیری میزان سولفید و کربنات محلول در سیال های حفاری

  (GGT)
 • دستگاه اندازه گیری میزان شکل پذیری

 • دستگاه اندازه‌گیری میزان عدد اسیدی و قلیایی گریس روان کننده

 • دستگاه اندازه‌گیری میزان کف روغن های روان کننده

 • دستگاه اندازه‌گیری میزان مقاومت روان‌کننده در برابر بار مکانیکی به روش تیمکن

 • دستگاه اندازه‌گیری میزان مقاومت روان‌کننده ها در برابر بار مکانیکی به روش چهار ساچمه

 • دستگاه اندازه‌گیری میزان مقاومت روغن‌های روان کننده هیدرولیک در برابر اکسیداسیون

 • دستگاه اندازه‏ گیری میزان مقاومت گریس های روان کننده در برابر خوردگی

 • دستگاه اندازه ‏گیری میزان مقاومت گریس های روان کننده در برابر زنگ ‏زدگی تحت شرایط مرطوب دینامیکی

 • دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری

 • دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش

 • دستگاه اندازه گیری وزن ملکولی

 • دستگاه اندازه گیری ولتاژ شکست دی الکتریک

 • دستگاه اندازه گیری هدایت حرارتی

 • دستگاه پایلوت استخراج فورفورال

 • دستگاه پتانسیومتر

 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تعیین خاصیت جلوگیری از زنگ‌زدگی روغن معدنی

 • دستگاه تعیین خاکستر و خاکستر سولفاته در روغن های روان کننده

 • دستگاه تعیین رنگ محصولات نفتی

 • دستگاه تعیین گرانروی ظاهری روغن موتور با استفاده از روش ام آر وی

 • دستگاه تعیین مقدار واکس

 • دستگاه تعیین میزان ذرات مخرب موجود در گریس روان کننده

 • دستگاه تعیین میزان نفوذپذیری سوزنی واکس های نفتی و وازلین

 • دستگاه تعیین نقطه انجماد حلال پایه آلی-هیدروکربنی

 • دستگاه تقطیر اتمسفری

 • دستگاه تقطیر خودکار

 • دستگاه تقطیر در خلاء

 • دستگاه تقطیر میکرو

 • دستگاه رئومتر مویین

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سنجش آزاد سازی هوا از روغن

 • دستگاه سنجش آسفالتین

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش پایداری اکسیداسیون به وسیله ظرف گردان تحت فشار

  (RPVOT)
 • دستگاه سنجش پایداری برشی

 • دستگاه سنجش پایداری در برابر اکسیداسیون

 • دستگاه سنجش پایداری در برابر اکسیداسیون

 • دستگاه سنجش پایداری در برابر اکسیداسیون

 • دستگاه سنجش پایداری گریس در برابر شستشو با آب

 • دستگاه سنجش رنگ

 • دستگاه سنجش شاخص اکسیژن حدی

  (LOI)
 • دستگاه سنجش شاخص فرسایش ذرات آهنی در روغن

  (PQ Index)
 • دستگاه سنجش کربن باقیمانده به روش رمزباتوم

  (RCR)
 • دستگاه سنجشگر باقیمانده کربن به روش کنرادسون

 • دستگاه سنجشگر ضریب تلفات عایقی روغن های روان کننده

  (DDF)
 • دستگاه سنجشگر محتوی صمغی شدن

 • دستگاه سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • دستگاه سنجشگر نمک در نفت خام

 • دستگاه سنجش میزان گوگرد کل به روش طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس

  (EDXRF)
 • دستگاه سنجش نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه سنجش نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه سنجش نقطه قطره ای شدن روان کننده

 • دستگاه سنجش نقطه قطره ای شدن روان کننده

 • دستگاه سنجش ولتاژ شکست روغن روان کننده

 • دستگاه شبیه ساز استارت زدن در سرما

  (CCS)
 • دستگاه شبیه ساز اکسیداسیون حرارتی روغن موتور به روش 33C

 • دستگاه شمارش ذرات در روان کننده ها

 • دستگاه طیف سنج نشر اتمی

  (AES )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی با شبیه ساز شرایط تقطیر

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروگرماسنج روبشی تفاضلی

 • دستگاه نانو تریبومتر

 • دستگاه ولت سنج

 • دستگاه همگن ساز

 • رئومتر با قالب متحرک

  (MDR)
 • رئومتر برشی دینامیکی

  (DSR)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • شوف بالن

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • مایکروویو

 • محفظه آزمون خوردگی

 • مخلوط کن داخلی

 • مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ استریو

 • نورسنج شعله‌ای