مجموعه آزمایشگاه‌ها پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت پژوهشگاه صنعت نفت

سال تاسیس : ۱۳۳۸
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا اصفهانی
 • رابط آزمایشگاه : مهرداد شجاعی
 • تلفن : ۴۸۲۵۲۰۶۵-۰۲۱
 • نمابر : ۰۲۱-۴۴۷۳۹۷۱۸
 • www.ripi.ir
 • info@ripi.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت نفت

  • پژوهشگاه صنعت نفت

   • پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت

زمینه های تخصصی :

ازدیاد یرداشت از مخازن هیدرو کربوری -حفاری و تکمیل چاه -تولید و بهره برداری مخازن -سنگ و سیات مخزن - زمین شناسی نفت - ژئوشیمی

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ، پژوهشگاه صنعت نفت ، پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • آون چرخشی

 • آون چرخشی

 • اتاقک عمل آوری نمونه تحت فشار

 • التراسانتریفیوژ

 • پمپ گردش سیالات

 • پمپ هیدرولیک

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی سنجش دانسیته

 • ترازوی گل

 • جک هیدرولیک

 • حمام آب

 • دستگاه آزمون افت سیال

 • دستگاه آزمون خوردگی

 • دستگاه آزمون روان کنندگی

 • دستگاه آزمون کاهنده اصطکاک گل حفاری

 • دستگاه آزمون مقاومت فشاری

 • دستگاه ارزیاب تشکیل پلاگ روی فیلتر شن

 • دستگاه اندازه گیر تخلخل به روش تزریق جیوه

 • دستگاه اندازه گیر زمان نیم بندش سیمان تحت اتمسفر

 • دستگاه اندازه گیر زمان نیم بندش سیمان تحت اتمسفر

 • دستگاه اندازه گیر زمان نیم بندش سیمان تحت فشار

 • دستگاه اندازه گیر سرعت صوتی

 • دستگاه اندازه گیر مواد از دست رفته

  (LCM TESTER)
 • دستگاه اندازه گیر مواد از دست رفته

  (LCM TESTER)
 • دستگاه اندازه گیر میزان کلسیم

 • دستگاه اندازه گیری استحکام ژله ای استاتیک

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری تراکم پذیری سنگ

  (RCS)
 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه اندازه گیری ذرات سیمان

 • دستگاه اندازه گیری فشار موئینگی و شاخص مقاومت

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری مقدار نشست خاک

 • دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری نسبی با پرتو ایکس

 • دستگاه بطری نمونه گیر گازی

 • دستگاه بطری نمونه گیر نفتی

 • دستگاه پمپ تزریق

 • دستگاه پمپ تزریق

 • دستگاه پمپ تزریق

 • دستگاه تعیین میزان رس به روش متیلین بلو

 • دستگاه چگالی‌سنج (آب‌سنج)

 • دستگاه حباب زدای خاک

 • دستگاه حمام روغن

 • دستگاه حمام روغن

 • دستگاه حمام روغن

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه روبشگر مغزه

 • دستگاه سلول گازی فشار-حجم-دما

  (Gas PVT cell)
 • دستگاه سلول گازی فشار-حجم-دما

  (Gas PVT cell)
 • دستگاه سلول نفتی فشار-حجم-دما

  (Oil PVT Cell)
 • دستگاه سلول نفتی فشار-حجم-دما

  (Oil PVT Cell)
 • دستگاه سل هیدرات

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش فراصوت سیمان

  (UCA)
 • دستگاه سنجشگر راک ایول

 • دستگاه سنجشگر راک ایول

 • دستگاه سنجشگر نفوذ سیال

 • دستگاه غربال دانه بندی

 • دستگاه فیلتر پرس

 • دستگاه فیلتر پرس

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کیت آزمایشات سرچاه دریایی

 • دستگاه کیت آزمایشات سرچاهی

 • دستگاه کیت آزمایشات گل روغنی سرچاهی

 • دستگاه کیت ریتورت روغن و آب

 • دستگاه گرم کن

 • دستگاه گرم کن

 • دستگاه لوله قلمی

 • دستگاه مغزه گیر قابل حمل

 • دستگاه مغزه گیر قابل حمل

 • دستگاه مولد لاگ گاما

 • دستگاه میکروسکوپ کاتدولومینیسانس

 • دستگاه میکروسکوپ مطالعه سیالات درگیر

 • دستگاه میکروسکوپ نور منعکس شده

 • دماسنج

 • سانتریفیوژ

 • سلول آسفالتین فشار-حجم -دما

  (Asphaltene PVT Cell)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن چندکاره

 • میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • میکروسکوپ استریو

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی