آزمایشگاه تحقیقاتی رئولوژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

سال تاسیس : ۱۳۹۱
 • وضعیت عضویت : فعال
 • مرکزی اراک ,
 • مدیر آزمایشگاه : سید تقی میری شکتایی
 • رابط آزمایشگاه : عاطفه یگانه
 • تلفن : ۰۸۶۳۴۱۷۳۴۴۶
 • نمابر : ۰۸۶۳۴۱۷۳۴۵۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه اراک

   • دانشکده فنی و مهندسی

نشانی آزمایشگاه :

استان مرکزی، اراک، میدان بسیج(سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون جهندگی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • طیف سنج نوری دو پرتویی