آزمایشگاه تحقیقاتی نانوساختارها و قطعات نانوساختاری گروه فیزیک دانشکده علوم پایه

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه اراک

   • دانشکده علوم پایه

    • گروه فیزیک

نشانی آزمایشگاه :

استان مرکزی، اراک، میدان سردشت، دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، آزمایشگاه تحقیقاتی"نانوساختارها و قطعات نانوساختاری"

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون