آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • وضعیت عضویت : فعال
 • مرکزی اراک ,
 • مدیر آزمایشگاه : کاوه خسروی
 • رابط آزمایشگاه : کیواندخت صورتگر
 • تلفن : ۰۸۶-۳۴۱۷۳۴۰۳
 • نمابر : ۰۸۶-۳۴۱۷۳۴۰۶
 • http://centrallab.araku.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه اراک

نشانی آزمایشگاه :

استان مرکزی، اراک، میدان سردشت، دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آون

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه تبخیر کننده در خلاء

 • دستگاه سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج پرتو گاما

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک 

  (TLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه لایه نشانی به روش پاشش

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )