آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • وضعیت عضویت : فعال
 • مرکزی اراک ,
 • مدیر آزمایشگاه : کاوه خسروی
 • رابط آزمایشگاه : کیواندخت صورتگر
 • تلفن : ۰۸۶-۳۴۱۷۳۴۰۳
 • نمابر : ۰۸۶-۳۴۱۷۳۴۰۶
 • http://centrallab.araku.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه اراک

نشانی آزمایشگاه :

استان مرکزی، اراک، میدان سردشت، دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • پردازشگر فراصوت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES)
 • دستگاه پیرولیز پاششی

 • دستگاه تبخیر کننده در خلاء

 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک 

  (TLC )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پرتو گاما

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • نورسنج شعله‌ای 

 • نورسنج شعله‌ای