آزمایشگاه فناوری زیستی و سلول های بنیادی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه

سال تاسیس : ۱۳۸۶
 • وضعیت عضویت : فعال
 • مرکزی اراک ,
 • مدیر آزمایشگاه : ملک سلیمانی مهرنجانی
 • رابط آزمایشگاه : مهدی نوده فراهانی
 • تلفن : ۰۸۶۳۴۱۷۳۳۱۷
 • نمابر : ۰۸۶۳۴۱۷۳۴۰۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه اراک

   • دانشکده علوم پایه

    • گروه زیست شناسی

نشانی آزمایشگاه :

استان مرکزی، اراک، بالاتر از میدان بسیج، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • الکتروفورز 

 • ترازوی حساس

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )