مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی دانشگاه زابل

سال تاسیس : ۱۳۸۵
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • سیستان و بلوچستان زابل ,
 • مدیر آزمایشگاه : سید کاظم صباغ
 • رابط آزمایشگاه : جواد آبخو
 • تلفن : ۰۵۴۳۲۲۴۰۶۹۶
 • نمابر : ۰۵۴۳۲۲۴۰۶۹۶
 • cab.uoz.ac.ir
 • Biocenter@uoz.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه زابل

   • پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی

زمینه های تخصصی :

ژنومیکس و مهندسی ژنتیک با قابلیت انجام تحقیق در زمینه مارکرهای مولکولی، تکنیک های مختلف ترانسفورماسیون آنالیز دستگاهی با قابلیت انجام پژوهش های مرتبط با تجزیه مواد مؤثر گیاهان مختلف کشت بافت و انتقال ژن اتاقک رشد گیاهان دارویی و معطر

نشانی آزمایشگاه :

سیستان و بلوچستان – شهرستان زابل – میدان جهاد – خ شهید مفتح – دانشگاه زابل – سایت قدیم - پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی (بیوسنتر)

نشانی دفتر :

سیستان و بلوچستان – شهرستان زابل – میدان جهاد – خ شهید مفتح – دانشگاه زابل – سایت قدیم - پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی (بیوسنتر)

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتاقک رشد

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز دوبعدی

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور حمام خشک

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام آب

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه اسانس گیر

 • دستگاه اسکن دراپ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه روتاتور

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه لایت سایکلر

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود کشت بافت

 • ژرمیناتور

 • ژرمیناتور

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • شیکر

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • فریزر

 • فریزر دمای پایین

 • فریزر دمای پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • مایکروویو

 • مخلوط کن حرارتی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود شیمیایی

 • هود لامینار

 • یخچال