مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی دانشگاه زابل

سال تاسیس : ۱۳۸۵
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • سیستان و بلوچستان زابل ,
 • مدیر آزمایشگاه : سید کاظم صباغ
 • رابط آزمایشگاه : جواد آبخو
 • تلفن : ۰۵۴۳۲۲۴۰۶۹۶
 • نمابر : ۰۵۴۳۲۲۴۰۶۹۶
 • cab.uoz.ac.ir
 • Biocenter@uoz.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه زابل

   • پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی

زمینه های تخصصی :

ژنومیکس و مهندسی ژنتیک با قابلیت انجام تحقیق در زمینه مارکرهای مولکولی، تکنیک های مختلف ترانسفورماسیون آنالیز دستگاهی با قابلیت انجام پژوهش های مرتبط با تجزیه مواد مؤثر گیاهان مختلف کشت بافت و انتقال ژن اتاقک رشد گیاهان دارویی و معطر

نشانی آزمایشگاه :

سیستان و بلوچستان – شهرستان زابل – میدان جهاد – خ شهید مفتح – دانشگاه زابل – سایت قدیم - پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی (بیوسنتر)

نشانی دفتر :

سیستان و بلوچستان – شهرستان زابل – میدان جهاد – خ شهید مفتح – دانشگاه زابل – سایت قدیم - پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی (بیوسنتر)

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر

 • دستگاه اتاقک رشد

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اسانس گیر

 • دستگاه اسکن دراپ

 • دستگاه الکتروفورز دوبعدی

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور حمام خشک

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش

  (UV-Transilluminator)
 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه روتاتور

 • دستگاه ژرمیناتور

 • دستگاه ژرمیناتور

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فریزر

 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه لایت سایکلر

 • دستگاه مایکروویو

 • دستگاه مخلوط کن حرارتی

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هود شیمیایی

 • دستگاه هود کشت بافت

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه یخچال