مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشکده علوم دانشگاه زابل

مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده علوم شامل آزمایشگاه‌های آنالیز دستگاهی، ژنتیک مولکولی و نانو فیزیک می‌باشد

سال تاسیس : ۱۳۹۱

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه زابل

   • دانشکده علوم

نشانی آزمایشگاه :

سیستان و بلوچستان ، زابل ، کیلومتر دو جاده بنجار ، پردیس جدید دانشگاه، دانشکده علوم پایه ، آزمایشگاه تحقیقاتی ‍‍‍‍‍‍ژنتیک مولکولی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )