آزمایشگاه سلولی مولکولی دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه زابل

   • دانشکده دامپزشکی

نشانی آزمایشگاه :

سیستان وبلوچستان - زابل- دانشگاه زابل- دانشکده دامپزشکی- آزمایشگاه سلولی مولکولی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ استریو