آزمایشگاه سلولی مولکولی دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل

سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • سیستان و بلوچستان زابل ,
 • مدیر آزمایشگاه : سعید شهریاری
 • رابط آزمایشگاه : سعید شهریاری
 • تلفن : ۰۹۱۵۱۹۷۰۸۷۷
 • www.uoz.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه زابل

   • دانشکده دامپزشکی

نشانی آزمایشگاه :

سیستان وبلوچستان - زابل- دانشگاه زابل- دانشکده دامپزشکی- آزمایشگاه سلولی مولکولی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )