مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشگاه دانشگاه زابل دانشگاه زابل

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه زابل

      • پژوهشگاه دانشگاه زابل

زمینه های تخصصی :

کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

سیستان وبلوچستان - زابل- دانشگاه زابل- پژوهشکده کشاورزی- آزمایشگاه زراعت و باغبانی

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه

  • خدمات روتاتور