مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشگاه دانشگاه زابل دانشگاه زابل

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه زابل

   • پژوهشگاه دانشگاه زابل

زمینه های تخصصی :

کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

سیستان وبلوچستان - زابل- دانشگاه زابل- پژوهشکده کشاورزی- آزمایشگاه زراعت و باغبانی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • انکوباتور تعیین اکسیژن بیولوژیکی

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ترازوی حساس

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه روتاتور

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هضم کجلدال

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری