آزمایشگاه نانو فناوری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تبریز

   • آزمایشگاه مرکزی

زمینه های تخصصی :

زیست‌فناوری، فناوری نانو، شیمی مدرن، فیزیک مدرن،آب و پساب،موادپیشرفته، علوم اعصاب،

نشانی آزمایشگاه :

تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- ساختمان جدید علوم پایه- آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )