مجموعه آزمایشگاه‌ها سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز کرمان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 • وضعیت عضویت : فعال
 • کرمان کرمان ,
 • مدیر آزمایشگاه : زهرا احمدی کوهبنانی
 • رابط آزمایشگاه : نسیبه سیدی
 • تلفن : ۰۳۴-۳۳۱۲۱۹۹۰
 • نمابر : ۰۳۴-۳۳۱۲۸۶۵۲
 • labgsi.kr@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • وزارت صنعت، معدن و تجارت

  • سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

   • سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز کرمان

نشانی آزمایشگاه :

کرمان-میدان امام حسین ابتدتی بلوار باستانی پاریزی-سازمان زمین شناسی مرکز کرمان

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه‌های حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کوره الکتریکی