آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیکی پژوهشگاه نیرو

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : ایرج تقی معز
 • رابط آزمایشگاه : عباس فیضی‌نیا

سازمان مرتبط :

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه ارتعاش سنج

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیر گاز محیطی

 • دستگاه اندازه گیر میدان الکترومغناطیسی

  (EMF)
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات دودکش

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی