آزمایشگاه مخابرات صنعت برق پژوهشگاه نیرو

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

انجام آزمون‌های تجهیزات مخابراتی

نشانی آزمایشگاه :

شهرک غرب ، انتهای بولوار شهید دادمان ، پژوهشگاه نیرو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اسیلوسکوپ

 • اسیلوسکوپ آنالوگ

 • اسیلوسکوپ دیجیتال

 • اسیلوسکوپ دیجیتال

 • دستگاه آزمون سنجش افت برگشتی

  (RLB)
 • دستگاه اندازه گیر سطح انتخابی سیگنال

 • دستگاه اندازه گیری چند منظوره دیجیتال

 • دستگاه اندازه گیری چند منظوره دیجیتال

 • دستگاه اندازه گیری کانال PCM

  (PCM Channel Analyzer)
 • دستگاه پل سنجش بالانس سیگنال

  (SBRB)
 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه تقویت کننده

 • دستگاه سنجشگر نرخ خطای بیت

 • دستگاه سوفومتر

 • دستگاه فرکانس شمار

 • دستگاه فیلتر قابل برنامه ریزی

 • دستگاه مولد سیگنال سینوسی

 • سوئیپ فانکشن ژنراتور

 • منبع تغذیه

  (PS)
 • مولد تابع دلخواه دوتایی

 • مولد تابع قابل برنامه ریزی