آزمایشگاه مخابرات صنعت برق پژوهشگاه نیرو

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

انجام آزمون‌های تجهیزات مخابراتی

نشانی آزمایشگاه :

شهرک غرب ، انتهای بولوار شهید دادمان ، پژوهشگاه نیرو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اسیلوسکوپ

 • دستگاه اسیلوسکوپ آنالوگ

 • دستگاه اسیلوسکوپ دیجیتال

 • دستگاه اسیلوسکوپ دیجیتال

 • دستگاه اندازه گیر چند منظوره دیجیتال

 • دستگاه اندازه گیر چند منظوره دیجیتال

 • دستگاه اندازه گیر سطح انتخابی سیگنال

 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه تقویت کننده با پهنای باند زیاد

 • دستگاه سنجشگر نرخ خطای بیت

 • دستگاه سوئیپ فانکشن ژنراتور

 • دستگاه سوفومتر

 • دستگاه فرکانس شمار

 • دستگاه فیلتر قابل برنامه ریزی

 • دستگاه منبع تغذیه

  (PS)
 • دستگاه مولد تابع دلخواه دوتایی

 • دستگاه مولد تابع قابل برنامه ریزی

 • دستگاه مولد سیگنال سینوسی