آزمایشگاه مه نمکی پژوهشگاه نیرو

سال تاسیس : ۱۳۸۲

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

پیرسازی تجهیزات سیلیکنی فشارقوی

نشانی آزمایشگاه :

شهرک غرب ، انتهای بولوار شهید دادمان ، پژوهشگاه نیرو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آزمون ترکینگ

 • دستگاه آزمون رد چرخ

 • دستگاه اندازه گیر چند منظوره

  (VOA)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه رطوبت ساز صنعتی فراصوت

 • دما و رطوبت سنج

 • دیتالاگر