مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندر انزلی) موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • گیلان بندر انزلی ,
 • مدیر آزمایشگاه : محدثه احمدنژاد
 • رابط آزمایشگاه : حسین صابری
 • تلفن : ۰۱۳۴۴۴۲۶۴۰۰
 • www.niwai.ifro.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

    • پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندر انزلی)

زمینه های تخصصی :

اندازه گیری آلایندهای زیست محیطی

نشانی آزمایشگاه :

انزلی - غازیان شیلات انزلی پژوهشکده آبری پروری آبهای داخلی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه خشک‌ کن پاششی

 • دستگاه روتاتور

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه هود لامینار