آزمایشگاه تحقیقات شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو

سال تاسیس : ۱۳۸۳

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو

زمینه های تخصصی :

انجام آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی

نشانی آزمایشگاه :

میدان ونک-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی شمالی-کوچه شهانقی-پلاک 32

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون کاتالیست پیش ریفرمینگ

 • آزمون کاتالیست دی هیدروژناسیون پارافین

 • آزمون کاتالیست ریفرمینگ بخار

 • آزمون کاتالیست متاناسیون

 • آزمون کاتالیست متانول

 • احیاء،دفع و اکسیداسیون دمایی برنامه‌ریزی شده

  (TPR-TPD-TPO)
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کوره الکتریکی