آزمایشگاه فارماسیوتیکال نانوتکنولوژی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

سال تاسیس : ۱۳۷۹
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : فاطمه اطیابی
 • رابط آزمایشگاه : فاطمه متقی طلب
 • تلفن : ۶۴۱۲۱۱۲۴
 • نمابر : ۶۶۹۵۹۰۵۲
 • www.tums.ac.ir
 • atyabifa@tums.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

   • مراکز تحقیقاتی

    • مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی

زمینه های تخصصی :

فارماسیوتیکس

نشانی آزمایشگاه :

تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده داروسازی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر میزان انحلال

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف نفوذ ژل 

  (GPC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ روبشی هم‌کانون لیزری (کانفوکال)

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه هود میکروبی