مجموعه آزمایشگاه‌ها مرکز تحقیقات آرتمیای کشور موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۵
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • آذربایجان غربی ارومیه ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی نکوئی فرد
 • رابط آزمایشگاه : ژاله علیزاده اوصالو
 • تلفن : ۰۴۴۳۲۵۷۲۷۲۷
 • نمابر : ۰۴۴۳۲۵۷۲۷۲۸
 • iarc@ifro.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

    • مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

زمینه های تخصصی :

زیست فناوری، آب، خشکسالی و محیط زیست ، تغذیه و غذای زنده(جلبک شناسی)، بهداشت و بیماریهای آبزیان ، زیست شناسی و ذخایر آبزیان

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان غربی، ارومیه، جاده دریا، بندر گلمانخانه، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، کد پستی 5735181563، صندوق پستی 368

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اکسیژن سنج

 • دستگاه اکسیژن سنج

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه جریان سنج مکانیکی

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه گرم کن

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار آب

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه هود شیمیایی

 • دستگاه هود لامینار