مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۸۲
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : عزیزاله شفیع‌خانی
 • رابط آزمایشگاه : عزیزاله شفیع‌خانی
 • تلفن : ۸۸۶۱۳۹۳۷-۰۹۱۲۱۰۶۶۶۹۲-۸۵۶۹۲۸۱۷
 • نمابر : ۸۸۰۴۱۳۴۷
 • ashafie@ipm.ir
زمینه های تخصصی : تحقیق و ساخت نانوذرات به روش فیزیکی تحقیق و ساخت نانو لایه ها تحقیق و ساخت لیزرهای پرقدرت پژوهش بر روی حسگرهای بیولوژیکی و گازی طیف سنجی جذبی، انعکاسی، عبوری و تشعشعی فرابنفش-مرئی-فروسرخ نزدیک از مایعات، جامدات و گازها طیف سنجی فوتولومینسانس
نشانی آزمایشگاه : میدان شیخ بهایی دانشگاه الزهرا
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کوره الکتریکی
 • لیزر گاز کربن دی اکسید پر تکرار