آزمایشگاه پژوهشی و فناوری کربن گروه فیزیک دانشکده فیزیک شیمی

سال تاسیس : ۱۳۸۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه الزهرا (س)

   • دانشکده فیزیک شیمی

    • گروه فیزیک

زمینه های تخصصی :

تحقیق و ساخت نانوذرات به روش فیزیکی تحقیق و ساخت نانو لایه ها تحقیق و ساخت لیزرهای پرقدرت پژوهش بر روی حسگرهای بیولوژیکی و گازی طیف سنجی جذبی، انعکاسی، عبوری و تشعشعی فرابنفش-مرئی-فروسرخ نزدیک از مایعات، جامدات و گازها طیف سنجی فوتولومینسانس

نشانی آزمایشگاه :

میدان شیخ بهایی دانشگاه الزهرا

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه لیزر گاز کربن دی اکسید پر تکرار

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کوره الکتریکی