آزمایشگاه ملی تحقیقات داروئی دانشگاه الزهرا (س)

سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : قدسی محمدی زیارانی
 • رابط آزمایشگاه : قدسی محمدی زیارانی
 • تلفن : ۸۸۰۴۴۰۵۲ (۲۸۱۸)
 • gmziarani@hotmail.com

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه الزهرا (س)

زمینه های تخصصی :

سنتز مواد دارویی جداسازی مواد دارویی آنالیز مواد دارویی سنتز ترکیبات طبیعی سنتز انانتیوسلکتیو ترکیبات طبیعی اسپکتروسکوپی آنالیز و شناسایی مواد آلی

نشانی آزمایشگاه :

دانشگاه الزهرا سایت شرقی روبروی سلف دانشجویی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر عنصری

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)