آزمایشگاه مواد پیشرفته آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز

سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • وضعیت عضویت : فعال
 • آذربایجان شرقی تبریز ,
 • مدیر آزمایشگاه : ابوالفضل توتونچی
 • رابط آزمایشگاه : مریم قلی زاده
 • تلفن : ۰۴۱۳۳۳۹۳۹۱۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تبریز

   • آزمایشگاه مرکزی

زمینه های تخصصی :

مهندسی مواد- پوشش دهی- خوردگی-

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما

  (PECVD)
 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه کوره لوله ای