آزمایشگاه مواد پیشرفته آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تبریز

   • آزمایشگاه مرکزی

زمینه های تخصصی :

مهندسی مواد- پوشش دهی- خوردگی-

نشانی آزمایشگاه :

تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- ساختمان جدید علوم پایه- آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آون

 • بازوی رباتیک 5 درجه آزادی

 • پرس گرم

  (HP)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما

  (PECVD)
 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کوره لوله ای