آزمایشگاه مواد پیشرفته آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه تبریز

      • آزمایشگاه مرکزی

زمینه های تخصصی :

مهندسی مواد- پوشش دهی- خوردگی-

نشانی آزمایشگاه :

تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- ساختمان جدید علوم پایه- آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه