آزمایشگاه شیمی مدرن آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز

 • وضعیت عضویت : فعال
 • آذربایجان شرقی تبریز ,
 • مدیر آزمایشگاه : ابوالفضل توتونچی
 • رابط آزمایشگاه : مریم قلی زاده

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تبریز

   • آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)