آزمایشگاه بالادستی شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا)

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا)

زمینه های تخصصی :

آزمایشات معمول و ویژه آنالیز مغزه آزمایشات ‍ژئومکانیک آزمایشات اسید زنی و آسیب سازندی آزمایشات ژئوشیمی مطالعات زمین شناسی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- پردیس-پارک علم و فناوری پردیس- نوآوری 16- پلاک168/1

نشانی دفتر :

تهران- خ ملاصدرا ، خ شیخ بهایی شمالی ؛ خ امداد غربی ، پلاک 5

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آسیب سازندی

  (FDS)
 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه التراسانتریفیوژ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر تخلخل به روش تزریق جیوه

 • دستگاه اندازه گیر تخلخل به روش تزریق جیوه

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه اندازه گیر نفوذپذیری با آب نمک

 • دستگاه اندازه گیر نفوذپذیری نسبی

 • دستگاه اندازه گیر نفوذپذیری نسبی ناپایا

 • دستگاه اندازه گیری تراکم پذیری سنگ

  (RCS)
 • دستگاه اندازه گیری فشار موئینگی و شاخص مقاومت

 • دستگاه اندازه گیری فشار موئینگی و مقاومت الکتریکی

 • دستگاه اندازه گیری فشار مویینگی

 • دستگاه اندازه گیری میزان تخلخل سنگ در فشار محیط

 • دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری هوا تحت فشار بالا

 • دستگاه بازیابی ترشوندگی

 • دستگاه برش سطح مقطع هسته

 • دستگاه برش طولی مغزه

 • دستگاه پلاگ گیر مغزه نمونه های سست

 • دستگاه پمپ خلاء

 • دستگاه پمپ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

  (HPLC pump)
 • دستگاه پمپ هسکل

 • دستگاه تخلخل سنج هلیومی

 • دستگاه تخلخل سنج هلیومی

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه چکش اشمیت

 • دستگاه دوربین میکروسکوپی

 • دستگاه دوربین میکروسکوپی

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سل آموت

 • دستگاه سل اشباع

 • دستگاه سه محوری

 • دستگاه سیلاب زنی مغزه

 • دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • دستگاه طیف نگار پرتو گاما

  (SGR)
 • دستگاه طیف نگار پرتو گاما

  (SGR)
 • دستگاه کمپرسور هوا

 • دستگاه کمپرسور هوا

 • دستگاه کمپرسور هوا

 • دستگاه مجموعه دین استارک

 • دستگاه مجموعه دین استارک

 • دستگاه مغزه گیر

 • دستگاه مغزه گیر

 • دستگاه میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • دستگاه میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • دستگاه میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه نفوذسنج گاز

 • دستگاه نفوذسنج گاز

 • دستگاه نفوذسنج مایع

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی