آزمایشگاه فیزیک و حفاظت خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

سال تاسیس : ۱۳۹۱
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • فارس شیراز ,
 • مدیر آزمایشگاه : سید علی اکبر موسوی
 • رابط آزمایشگاه : مجتبی جعفری حقیقی
 • تلفن : ۰۷۱۳۶۱۳۸۳۵۹
 • نمابر : ۰۷۱۳۲۲۸۶۱۴۶
 • mjafarihaghighi@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شیراز

   • دانشکده کشاورزی

زمینه های تخصصی :

فیزیک و حفاظت خاک- کشاورزی و محیط زیست

نشانی آزمایشگاه :

استان فارس، شیراز، کیلومتر 12 جاده شیراز، منطقه باجگاه، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه