آزمایشگاه سلول‌های بنیادی و زیست فناوری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز

 • وضعیت عضویت : فعال
 • آذربایجان شرقی تبریز ,
 • مدیر آزمایشگاه : ابوالفضل توتونچی
 • رابط آزمایشگاه : مریم قلی زاده

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تبریز

   • آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه یخچال