آزمایشگاه شیمی مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی بخش صنایع غذایی بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

    • بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

     • بخش صنایع غذایی

زمینه های تخصصی :

تکنولوژی مواد غذایی- کنترل کیفیت مواد غذایی- شیمی مواد غذایی

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز، کرج، بلوار شهید فهمیده صندوق پستی 845-31585

نشانی دفتر :

استان البرز، کرج، بلوار شهید فهمیده صندوق پستی 845-31585

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی تحلیلی

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه رطوبت سنج مادون قرمز

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه هضم کجلدال